„Rozwój szkół zawodowych powiatu mławskiego”

Projekt współfinansowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach POKL 2007-2013, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Lider „Częstochowa” Cargo&Travel Agency Jan Korsak realizuje projekt w partnerstwie z powiatem mławskim i Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji ,Kultury).

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Technikach w Zespole Szkół nr 3 i Zespole Szkół nr 4 w Mławie.

Więcej na temat projektu na stronie http://mlawa.rozwojszkol.pl/

 

„Szkoła na miarę naszych czasów”

Projekt współfinansowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach POKL 2007-2013, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Lider „Częstochowa” Cargo Travel Agency Jan Korsak realizuje projekt w partnerstwie z powiatem ostrowskim i Fundacją STIWEK (Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji ,Kultury).

Projekt ma za zadanie wprowadzenie w życie programu rozwojowego Technikum w Małkini Górnej.

Więcej na temat projektu na stronie http://malkinia.rozwojszkol.pl